Joomla 3 Templates by Varsity Jacket UK


Search 
ProductNameDescriptionPrice
Organska hemija sa praktikumom za vežbe 2

KB: 22194

dr Aleksandar Milovanović, dr Vladimir Pavlović

 650.00 RSD
Organizacija proizvodnje 2

KB: 22412

Vladimir Miletić

 550.00 RSD
Mikrobiologija sa praktikumom za vežbe za II ili III razred

KB: 22405

Suzana Dimitrijević Branković

 500.00 RSD
Izvori zagađenja životne sredine 2

KB: 22407

Dragan Veselinović, Dragan Marković i dr.

 650.00 RSD
Ispitivanje tla, vode i vazduha 2

KB: 22408

Dragan Veselinović, Dragan Marković i dr.

 700.00 RSD
Tehnologija sa priručnikom za praktičnu nastavu 2 (teoretski deo)

KB: 22417

Gordana Marić

 500.00 RSD
Tehnologija grafičkog materijala 2

KB: 22410

dr Slobodan Jovanović, dr Dušan Mijin, dr Radoslav Aleksić

 500.00 RSD
Grafičko oblikovanje i pismo 2

KB: 22411

mr Slobodan Nedeljković, Miodrag Nedeljković

 800.00 RSD
Analitička hemija 2

KB: 22413

Mirjana Krajačević, Mara Ignjatov, Olga Mladenović

 700.00 RSD
Zbirka zadataka iz analitičke hemije 2

KB: 22419

Mirjana Krajačević, Mara Ignjatov, Olga Mladenović

 500.00 RSD
Tehnologija za izradu hemijskih proizvoda 2

KB: 22420

dr Ljiljana Krstić Gvozdenović, dr Rozalija Ninković

 700.00 RSD
Praktikum iz analitičke hemije sa zbirkom zadataka 2

KB: 22414

Mirjana Krajačević, Mara Ignjatov, Olga Mladenović

 450.00 RSD
 1  2   Next